Regia Nationala a Padurilor - ROMSILVA


Soseaua Petricani, nr. 9A, sectorul 2 Bucuresti
Telefoane: 021 3171005, 0744307070
Fax: 021 3168428
Email: office@rnp.rosilva.ro

Legaturi rapide:

» Stiati ca ?
» Padurea in imagini

Noutati

Certificarea Managementului Forestier

Documente relevante privind certificarea Managementului Forestier
[mai mult...]

Strategia RNP-Romsilva pe termen mediu (2012-2016)

Strategia RNP-Romsilva pe termen mediu (2012-2016)
[mai mult...]

Schimbare locatie RNP Romsilva

Schimbare locatie RNP Romsilva
[mai mult...]

Tarife pescuit sportiv

Lista tarifelor pentru pescuit sportiv, pentru anul 2012
[mai mult...]

Buletin Informativ

Legea 544/2001 privind accesul liber la informatiile de interes public
[mai mult...]

Evenimente

Evenimente organizate, sau la care participa Regia Nationala a Padurilor
[mai mult...]

Comunicate de presa

Comunicate de presa ale Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva
[mai mult...]Regia Națională a Pădurilor - Romsilva este persoană juridică, cu sediul central în municipiul București, B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 31, sectorul 1, și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, exercitând și atribuții de serviciu public cu specific silvic și de autoritate hipică națională, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Hotărâre de Guvern.

Temeiul legal specific în baza căruia funcționează și este organizată Regia Națională a Pădurilor Romsilva sunt Legea nr. 46/2008 (Codul Silvic) și Hotărârea de Guvern nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.

În structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva funcționează unități teritoriale fără personalitate juridică - direcții silvice precum și Stațiunea de cercetare - dezvoltare pentru creșterea animalelor de blană Târgu Mureș și o unitate cu personalitate juridică - Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice.

Structurile organizatorice și funcționale ale unităților teritoriale se aprobă de Consiliul de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului si Padurilor. Regia Națională a Pădurilor - Romsilva are ca scop gospodarirea durabilă și unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice și ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publică a statului, în vederea creșterii contribuției pădurilor la îmbunătațirea condițiilor de mediu și la asigurarea economiei naționale cu lemn, cu alte produse ale pădurii și cu servicii specifice silvice, precum și coordonarea și implementarea programului național de ameliorare genetică a cabalinelor, promovarea pe plan național și internațional, a exemplarelor de cabaline valoroase din hergheliile Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prin organizarea de competiții sportive, târguri și expoziții, precum și cercetare-dezvoltare pentru creșterea animalelor de blană.


România este o țară cu o mare biodiversitate și cu un procent ridicat de ecosisteme naturale intacte. Aici se găsește cea mai mare suprafață de pădure naturală din Europa și pe teritoriul ei sunt numeroase culoare de migrație. Nivelul ridicat al diversității ecosistemelor și localizarea geografică se reflectă în bogata diversitate floristică și faunistică, reprezentată de peste 3500 specii de plante și mai mult de 30.000 de specii de animale.

Marea majoritate a ecosistemelor naturale se găsesc în păduri și sunt gospodărite de Regia Națională a Pădurilor- Romsilva.

Integritatea naturală a ecosistemelor forestiere este indicată și de prezența unei game complete a faunei de pădure europene. Specii de mult dispărute în alte părți ale Europei pot fi întâlnite în fondurile de vânătoare gospodărite de RNP - Romsilva, în populații viabile și valoroase.

Fondurile de vânătoare ce au o mărime minimă de 5.000 ha la câmpie, 7.000 ha la deal și 10.000 ha la munte, sunt de multe ori grupate în complexe cinegetice cu suprafețe mari, pentru un management integrat și durabil al speciilor de interes cinegetic.

Protecția pădurilor este una din activitățile importante ale Regiei Naționale a Pădurilor, implicând atât aspecte practice ale prevenirii și combaterii dăunătorilor cât și aspecte de cercetare științifică aplicativă, care concură la găsirea soluțiilor optime de menținere a unei stări fitosanitare corespunzătoare în fondul forestier național. Datorită competenței și profesionalismului personalului silvic de specialitate, pădurile românești se află pe unul din primele locuri din Europa în ceea ce privește starea de sănătate.